Bey Hekim OSGB, Konya İş Güvenliği, Konya Mobil Sağlık Hizmetleri

BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.

AMACIMIZ;

BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla çalışıyoruz.

NASIL HİZMET VERİYOR?

BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak başta İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) olmak üzere mühendis, doktor ve diğer alanında uzman kadromuzla değerlerimiz ve prensiplerimize bağlı kalarak hizmet veriyoruz.

NEREDE HİZMET VERİYOR?

BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak müşterilerimize yerinde hizmet veriyoruz.

KİMLERE HİZMET VERİYOR?

BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın hizmet veriyoruz.W

DEĞERLERİMİZ VE PRENSİPLERİMİZ