Konya Mobil Sağlık Hizmetleri

OSGB, yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, mevzuatta yer alan fiziki ve tıbbi yeterliliğe sahip olan, işletmelere iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki belgesi almış kuruluşlardır. İşyerinde sigortalı çalışanı olan tüm işyerleri 6331 sayılı kanun ve yönetmeliklerde kendileri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmekle mükelleftir.

Konya, çok sayıda sanayi kuruluşu ve işletmeyi il sınırları içinde barındırır. Bu yüzden Konya OSGB hizmetleri yoğun bir şekilde gerçekleştirilir. OSGB’ler işletme personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işletmenin acil durumlar için eylem planlarının hazırlanması ve iş yerinin kaza, yangın gibi durumlara daha hazırlıklı hale getirilmesi gibi son derece önemli görevleri yerine getirirler. Konya Mobil Sağlıkhizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi işletme yasalar önünde koruduğu gibi iş yerinde meydana gelebilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilmesini sağladığından dolayı işlerin kesintisiz ve verimli bir şekilde yürümesini de sağlar.

OSGB’ler bünyesinde bulunan iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi ile işletmelerin periyodik olarak yapması gereken sağlık taramalarını yapmalarını da sağlar. Konya Mobil Sağlık hizmetleri sayesinde Konya’da iş yerine sahip olan işverenlerin 6331 sayılı iş sağlı ve güvenliği kanununun 15. Maddesi gereği sağlık gözetimleri ile aşağıda verilen durumlarda sağlık muayenelerini yapar.

Çalışanların işe girişlerinde.

Çalışanların görev tanımı yerinin değiştiği iş değişiklerinde.

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işte çalışamadıkları süre sonunda istemeleri halinde işe dönüşlerinde.

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen periyotlarda.

Mobil sağlık hizmetleri genel olarak gezici sağlık araçları aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu araçlarda yasalar tarafından belirlenen tüm tetkiklerin yapılabilmesi için gerekli olan tıbbi donanım yer alır. OSGB’ler bu araçlar sayesinde akciğer grafisi, idrar tahlili, karaciğer fonksiyon testleri gibi laboratuvar tetkikleri, göz taraması, odyometre testleri, solunum fonksiyonu testleri gibi sağlık hizmetlerini iş yerinin bulunduğu yerde verebilir. Bu sayede işçilerin bu tetkikleri yaptırması için hastaneye gitmelerine gerek kalmadığından dolayı zamandan da kazanılmış olur.