İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
Yıllık çalışma planı hazırlamak