Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

Risk Analizi

Risk Analizi

İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ
(Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği)

• İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
• Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
• İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
 
• Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur:
• İşveren veya işveren vekili.
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
• İşyerindeki çalışan temsilcileri.
• İşyerindeki destek elemanları.
• İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
 
İSG Risk Değerlendirme Aşamaları:
• Tehlikelerin Tanımlanması
• Risklerin Belirlenmesi Ve Analizi
• Risk Kontrol Adımları
• Dokümantasyon

 
 
Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç 2(iki), 4(dört) ve 6(altı) yılda bir yenilenir.