Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

Mevzuat

Mevzuat

İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULUKLARI
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
 
İSG PROFESYONELLERİ GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
(6331 İSG Kanunu Madde 6/1(a))
 
İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ:
Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (6331 İSG Kanunu Madde 4/1c)
 
ACİL DURUM PLANI:
Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
(6331 İSG Kanunu Madde 11-12 )
 
İSG EĞİTİMLERİ:
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
(6331 İSG Kanunu Madde 17 )
 
İSG TALİMATLARI:
Çalışanlara uygun talimatlar vermek.
( 6331 İSG Kanunu Madde 5/1ğ )
 
TESPİT VE ÖNERİ DEFTERİ:
Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 5/5ç)
 
MAKİNE, TEZGÂH VE TESİSAT KONTROLLERİ
İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.
(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hk. Yön Madde 5)
 
İSG KURULU:
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
(6331 İSG Kanunu Madde 22 )
 
SAĞLIK GÖZETİMİ:
İşveren;Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
(6331 İSG Kanunu Madde 15)
 
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON:
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.
(6331 İSG Kanunu Madde 6/1c )
(İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde 5/5c)
 
İSG POLİTİKASI OLUŞTURULMASI:
Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.
( 6331 İSG Kanunu Madde 5/1f )