Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

Hizmet Anlayışımız

Hizmet Anlayışımız

NASIL HİZMET VERİYOR?
BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak başta İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) olmak üzere mühendis, doktor ve diğer alanında uzman kadromuzla değerlerimiz ve prensiplerimize bağlı kalarak hizmet veriyoruz.
 
NEREDE HİZMET VERİYOR?
BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak müşterilerimize yerinde hizmet veriyoruz.
 
KİMLERE HİZMET VERİYOR?
BEY HEKİM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın hizmet veriyoruz.