Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

( Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532 )
( İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hk Yön Madde 4 )

  50(Elli) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

  İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

  Kurulun oluşumu:
  İşveren veya işveren vekili,
  İş güvenliği uzmanı,
  İşyeri hekimi,
  İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci

  İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

  Kurullar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerine işyerlerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür.

  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

  Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.