Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

Uyarı - İkaz Levhalarının Seçimi

Uyarı - İkaz Levhalarının Seçimi

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762)

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri gerekleri 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.

İşverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülük
MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.