Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

İSG Talimatnameleri, Form, Prosedür vb Oluşturulması

İSG Talimatnameleri, Form, Prosedür vb Oluşturulması

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
(Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 9
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 
Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İşyeri hekimlerinin görevleri
MADDE 9
d) İlgili birimlerle işbirliği;
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
 
Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Çalışanların hak ve yükümlülükleri
MADDE 8
(3) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için;
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.