Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri


İşe Giriş ve Periyodik Muayene

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği;
MADDE 15
İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, sağlık taraması yapılması zorunludur.
SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
ODİO (İşitme Testi)
PA - Akciğer Grafisi
TAM KAN (Hemogram)
AST - ALT (Karaciğer Fonksiyon Testi)
TETANOZ
TİT (Tam İdrar Testi)