Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

( Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28681)
( İşyerlerinde Acil Durumlar Hk Yön Madde 5 )

İşveren;
• Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
• Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
• Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
 
Acil Durum Planı Aşamaları:
• Acil Durumların Belirlenmesi
• Önleyici Ve Sınırlandırıcı Tedbirler
• Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemleri
• Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi
• Dokümantasyon
• Tatbikat